Jsem CopyWritter nebo ne?

Grafika a přístup pražských firem ke copywrittingu

DTP

DTP je zkratka anglického výrazu desktop publishing. Termín se výrazněji rozšířil až v 80. letech 20. století, kdy se začaly více používat počítače. V té době společnost Aldus uvedla na trh sázecí program PageMaker. Od té doby už nebyl počítač pouze vylepšený psací stroj, ale začal se využívat k vytváření grafické podoby zpracovávaných stránek.

Pod DTP se skrývá více významů. Primárně pojem označuje proces výroby tištěného dokumentu pomocí počítače. Jinými slovy. DTP je práce, při které grafik rozvrhne stránku (layout) a vloží do ní potřebné texty, obrázky, infografiky atd.

Výsledkem této práce mohou být reklamní billboardy, cedule, novinové stránky, propagační letáky, plakáty atd.

Nejčastěji používané programy k DTP:

  • Adobe InDesign
  • Adobe PageMaker
  • CorelDRAW
  • QuarkXPress

DTP může být také označení pro grafika, který se stará o výše zmíněný proces. Stejné označení nese i firma (oddělení), které se zabývá přípravou dokumentů pro tisk. Aby toho nebylo málo, termín DTP se používá i pro software, který slouží k výše zmíněné úpravě dokumentu.

DTP programy jsou dobrým pomocníkem při výrobě letáků, časopisů a jiných publikací. V současné době si může jednoduchou grafickou sazbu připravit téměř každý, protože některé DTP programy jsou volně dostupné.

Volně šířené DTP programy:

  • Scribus
  • Tex + nadstavba programu označovaná  LaTex

V počátku (zejména pak v 90. letech 20. století) se DTP provádělo zejména na počítačích Macintosh od společnosti Apple. Proč tomu tak bylo? Odpověď je jednoduchá. Společnost Apple přišla s jednoduchým a intuitivním ovládáním svého operačního systému. Díky tomu odborník na typografii nemusel mít žádné další IT znalosti, což bylo v daném období klíčové.

Své výsadní postavení ztratila firma Apple po roce 2000, kdy v daném segmentu nastoupila společnost IBM PC. Ale i v současnosti má Apple v oblasti DTP stále nadstandardní postavení.

Aktuální trendy v oblasti DTP:

Změn v oblasti DTP je poměrně dost. Podobně jako v jiných oblastech dochází k čím dál větší automatizaci. Dochází k propojování databází a sázecích programů za účelem automatizace přenosu dat do tištěného dokumentu (automatizovaný proces sazby se označuje zkratkou ADTP – Automared Desktop Publishing). Tím se celý proces zrychluje a navíc také zlevňuje.

Jaké další trendy se objevují v oblasti DTP? Klasické textové editory se více přibližují DTP prostředkům. Nabízejí daleko více funkcí a dokonce se vzájemně v některých oblastech  prolínají.

DTP software se stává čím dál více uživatelsky přívětivý, takže se pracovníci mohou více soustředit pouze na odbornou stránku věci.

Zdroj obrázku: http://s3.amazonaws.com/estock/fspid9/21/73/38/1/linus-work-2173381-o.gif