V prosinci se uskutečnilo školení grafiků v Praze

Grafik z Prahy?

V rámci udržitelnosti projektu proběhl v kovářství RIK-FER CZ a ve spolupráci s Kovářským společenstvem ve dnech 14 – 17. prosince 2015 čtyřdenní výukový kurz „Grafické návrhy kovářských výrobků pomocí CAD systémů“ (programy AUTOCAD, progeCAD a podobné).
Seminář naučil začátečníky (naprosté laiky, kteří nikdy na těchto programech nepracovali) zvládnout základy kreslení v programu CAD. Seznámili se s možnostmi programu, využitelnými v kreslení technických částí kovářských výrobků a k tomu si prakticky vyzkoušeli problematiku, která zajímala každého účastníka osobně.

Co se účastníci kurzu naučili v rozsahu 40 výukových hodin:

 1.     základy práce s programem progeCAD
  – Seznámení s uživatelským prostředím (ikony, panely, atd.)
  – Souřadnicový systém (způsoby kreslení)
  – Základní objekty (čtverec, obdélník, kružnice)
  – Základní modifikace (druhy označení, mazání, posun, atd.)
  – Procvičení 1 (průběžné zopakování zadaným úkolem)
  – Pokročilé Modifikace (zrcadlení, otáčení, pole)
  – Procvičení 2 (průběžné zopakování zadaným úkolem)
  – Organizování hladin (vytvoření hladiny, uzamknutí hladiny)
  – Text (odstavcový, řádkový, styly)
  – Blok (vytváření, editace, … )
  – Kóty (druhy, … )
  – Tisk (nastavení, možnosti … )
  – Externí reference (použití, … )
 2.     projektování v počítači  – kreslení částí kovářských prvků
 3.     možnosti práce s kombinovanými DWG soubory, které obsahují obrázky, fotografie a vizualizace
 4.     prakticky si vyzkoušeli jak navrhnout a nakreslit plot nebo bránu

Ukázky z prací absolventů kurzu:

Obrázek zdroj: Věstník Společenstva uměleckých kovářů, zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska; 45; 2.2.14; Stránka 7.

Všichni účastníci školení byli velice spokojeni s výukou a přístupem lektorů. Kurz končil každý den později (i po 10 ti hodinách výuky) než byl harmonogram vyučování. Všichni měli velký zájem naučit se co nejvíce a pro praxi v kovářství a umět naučené aplikovat.

Ukázka z knihovny databáze kovářských prvků určená pro kovářství. Databáze obsahuje cca 3000 prvků v DWG formátu. Jsou upravené k přímému použití při projektování bran, branek, plotů v CAD programech. Urychlí práci všem při navrhování a konečném návrhu pro zákazníka.

Obrázek zdroj: Autor

Bližší informace v kovářství RIK-FER CZ s.r.o. (Petr Zajíc, +420 518 375 425, zajic@rikfer.cz) nebo Kovářské společenstvo (Tomáš Blažíček, +420 602 505 000, info@kovari.org).

Co účastníci kurzu získali:

 •     certifikát o absolvování kurzu a absolvování závěrečné práce
 •     slevu na nákup programu a licence progeCAD 5% určená pro kovářství
 •     slevu na CD s databázi kovářských prvků, určenou k projektování kovářů v CAD programech